להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
כיצד נדע אם רצועות התפילין שלנו כשרות ?

הלכה למשה מסיני שהתפילין והרצועות חייבים להיות צבועים בשחור, וידוע שדין שחרות הרצועות גדול יותר מדין שחרות הבתים, שהרי אם בתי התפילין לא נצבעו בשחור יוצאים ידי חובה בדיעבד, ואילו ברצועות הדין הוא שאם לא נצבעו בשחור אפילו בדיעבד לא יצאו., ולכן אם רצועות התפילין הנמסרים לבדיקה נמצאים במצב שאיבדו את השחרות שלהם, או הרצועות יבשות מדי ומתחילים לראות עליהם סדקים , יש צורך לצבוע אותן על מנת שיהיו שחורים, וגם כאשר מקפלים אותם חשוב שבתוך הסדקים יהיו שחורים. לעיתים הרצועות ישנות מאוד ויבשות ולא ניתן לצובען ואין מנוס מהחלפתן בחדשות.
קיימים שלושה סוגים של רצועות:
1. עור עליון עבודת מכונה.   2. עור עליון עב' יד.    3. עור עליון עב' יד ושחור משני צדדים.
קיים דיון בפוסקים אם צריך שהרצועות יהיו שחורות גם בתוך הקשרים הקיפולים וגם בקטע הרצועה העוברת בתוך המעברתא של הבית,  לרוב הפוסקים אין עניין להחמיר על השחרות במקומות אלה, אם כי ממליצים שהיראים יקפידו גם שם על השחרות.
כמו כן היו שאמרו שגם מקום העובי של הרצועה חייב להיות שחור, וגם שם הוכרע מספק שיש להקפיד על שחרות הרצועה.