להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
מתי יש צורך בשיפוץ בתי התפילין ?

כידוע – הלכה למשה מסיני - בתי התפילין צריכים להיות בריבוע  אורכם כרוחבם, וחז"ל קבעו שדרך בדיקת ריבוע  היא " כל אמתא בריבוע, אמתא ותרי חומשי באלכסונא.." כלומר, אלכסון הריבוע שווה לאחד ושתי חמישיות מאורך או רוחב הריבוע.
ההלכה של חובת ריבוע הבית, התיתורא והתפירות מצריך לוודא היטב שלא נפגמו פינות הבית ולא נמעכו, שכן אם חסר משהו מאורכו או רוחבו של הבית במקום אחד, אז אין לנו ריבוע של הבית ביחס לשאר צלעות הבית.
אמנם חז"ל קבעו שכל זמן שאנו רואים בעין שיש ריבוע – התפילין כשרות. אך לא תמיד ניתן לסמוך על קביעת העין שהבית עומד בריבוע, וכפי שמובא בספר זכרון אליהו, אסור שאורך הבית יעלה על אחוז אחד מרוחב הבית, היינו קצת יותר משליש המ"מ.
כאמור דין ריבוע שייך גם בתיתורא של התפילין ואותו דין נוהג גם בו, ולכן אם יש פגם בריבוע אפילו כחגירת ציפורן בכל נקודה בגובה התיתורא, נחשב כפגם בריבוע ומעכב, כיוון שדין הריבוע שייך בכל נקודה בגובה הבתים והתיתורא.
ריבוע התפירה – כיום שרובם ככולם של בתי התפילין מיוצרים מבהמה גסה, קל יותר לשמור על ריבוע התפירה, כיוון שגידי התפירה העוברים בתוך החריצים (תעלות שנחרצו) בבית, וכך הגידים אינם זזים ממקומם מאחר והם שקועים בעומק החריצים.
אך במידה ואנו רואים בעין שאחד מהתפרים אינו עובר בחריץ, או שהנקבים שבבתים אינם עומדים בקו אחד, הוי אומר שאין קויים ישרים של התפר וממילא אין ריבוע התפר והתפילין פסולות.
בכל אחד מהמקרים שצויינו לעיל, במידה ויש ספק לבעל התפילין על כשרותם של הבתים מומלץ להראות את הבתים לסופר מומחה לקבלת חוות דעת, ואם יש צורך בשיפוץ הבית.