להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
מתי יש לבדוק את התפילין ?

 מעיקר הדין לא מצאנו הלכה ברורה מתי צריכים לבדוק תפילין.
בניגוד למזוזות בהן קיימת הלכה מפורשת שהביא מרן בשולחן ערוך: " מזוזה נבדקת פעמיים בשבע שנים..." ע"פ ההלכה הנ"ל אנו יודעים שיש חובה לבדוק מזוזה בכל שלוש שנים ומחצה.
ואילו לגבי תפילין ההדרכה שהורונו חז"ל היא 'קביעת חזקה'  דהיינו אם יש לנו חזקה
שהתפילין נכתבו ע"י סופר מוסמך וירא שמים, ואנו רואים שבתי התפילין סגורים ואטומים ואין ניכרים בהם שום סימני סדקים של עיוות הבית או התיתורא, אזיי סומכים על החזקה שגם פרשיות התפילין כשרות ושלמות ואין צורך לפותחן לבדיקה.
אבל היום פוסקי דורנו לא סומכים באופן גורף על ההמלצה הנ"ל ומצריכים לבדוק את פרשיות התפילין אחת לכמה שנים בגלל בעיות של חדירת לחות לתוך הפרשיות דרך הנקבים שבבתים, וכן שהיום רבו האנשים הטובלים במקווה טהרה לפני התפילה ולא תמיד מייבשים את שיער ראשם באופן מוחלט, ולעיתים קורה שאחרי מספר פעמים שהתיתורא התחתונה באה במגע עם רטיבות השיער היא סופחת את הלחות אל תוך חלל הבית והפרשיות עלולות לספוג מאותה לחות ומדביקה את האותיות שעל הקלף, ואז התפילין נפסלות.
באופן אישי בפתיחתנו תפילין כאלה ראינו לא פעם פרשיות פסולות, וכמה גדולה היא עוגמת הנפש של בעל התפילין שלא רק שלא הניח תפילין, אלא גם כמה פעמים בירך ברכות לבטלה.
ולכן המלצתנו, לבדוק את התפילין כמו הדין שראינו בבדיקת מזוזה בשולחן ערוך ובמשנה ברורה, ולמסור את התפילין לבדיקה אחת לארבע או חמש שנים.