להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
התפילין ש..בראש
מעשה בגאון מוילנא שהיה יושב מעוטף בטלית ומוכתר בתפילין ועוסק בתורה. שמעו גנבים שיש זהב וכסף בדירתו של הגאון, נכנסו שם וביקשו מתלמידיו כסף וזהב. אמרו התלמידים אין לנו לא כסף ולא זהב, אבל הגנבים לא ידעו שיש כאן תורה ולא זהב וכסף. התלמידים התחילו לצעוק. יצא הגאון מדירתו ועטוף בטלית מוכתר בתפילין. כשהסתכלו הגנבים מיד ברחו. שאלו התלמידים את הגאון: גם אנחנו ללובשים טלית ותפילין למה לא מפחדים מאיתנו, אמר להם: כתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה` נקרא עליך ויראו ממך" אלו תפילין שבראש, לא על הראש אלא שבראש, שלא שישיח דעתו כל זמן שמונחים על ראשו. (חמדת המוסר חלק א`).