להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
תפילין בגיא ההריגה
 יוסף וליס הינו מולטי מיליונר, סרן בצבא לשעבר, בן לשני הורים ניצולי שואה. היום הוא תורם את כל כספו למוסדות "ערכים" בארץ ובעולם.
הוא סיפר לנו שני סיפורים על סבו ועל אביו.
סבו היה במספר מחנות השמדה. ביום השחרור כאשר הנאצים עמדו לשחרר
את היהודים מהמחנה בו היו, הם הגישו מנת בשר חזיר לסבא של יוסף ואמרו
לו שאם יאכל אותה הוא יצטרף לשאר האסירים וישוחרר בו ביום.
הסב סירב לאכול ונורה בו במקום.
על אביו סיפר שהאב לא שיתף את המשפחה בסיפורי הקורות אותו בשואה.
הילד, יוסף, התייחס אל אביו כמו שכל היישוב בזמנו התייחס. "הלך כצאן לטבח".
בקיצור התייחס אליו כפחדן והאב לא תיקן אותו או העיר משהו במשך שנים.
לאחר שיוסף כבר נישא הוא התחיל להרהר בחזרה בתשובה.
הלך לבית אביו  ושאל את האב היכן התפילין מבר המצווה שלו.
האב עלה לבוידם והוציא משם את התפילין. בידיים רועדות הגיש לו את התפילין
ודמעות זלגו על פניו.
"אבא למה אתה בוכה?" שאל יוסף.
ואז האב סיפר לו את הסיפור שלו אותו לא טרח כלל לספר במשך שנים...
בכל יום בדכאו הוציאו להורג הנאצים כעשרה איש בתליה.
יום אחד בחרו בו לעמוד עם העומדים למות.
אחד הנאצים התהתל בו ושאל אותו מה היה רוצה כמשאלה אחרונה.
"להניח תפילין" ענה. לאחר שהובהר לנאצי מה זה. הוא ביקש שיביאו
לו את התפילין. האבא הניח תפילין ואמר את ברכתו בקול גדול עד שאישיות
בכירה שהיתה במחנה יצאה לראות על מה המהומה.
המחזה שראה הדהים אותו כנראה. עשרה איש מחכים לתליה ואחד מהם
מברך וקושר לו סרט שחור על היד ועל הראש. ושקט דממה בכל המחנה.
הוא התעצבן, הוציא את אקדחו  וירה באב במקום לתלות אותו.
האב הושלך בערימה עם שאר הגופות לבור גדול.
בדרך נס הוא שרד. 35 ק"ג משקלו...
ועכשיו הדמעות זלגו לו על פניו כשהבן שלו ביקש את התפילין...
זהו סיפורו של וליס האב והסב.
זיכרו. לזכרון עולם.