להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
התפילין של האור החיים הקדוש
 ימים לפני פטירתו של רבנו קרא לרעייתו ואמר לה שהוא הולך להפטר מהעולם, נתן בידה את התפילין שלו ואמר לה כשתהיה במצב כלכלי קשה תוכל למכור אותם וכך תנצל ממצבה הקשה. אך הזהיר אותה רבנו שאותו אדם שיקנה ממנה את התפילין ינהג בהם בזהירות רבה ולא יהרהר בהם וישמור על קדושה יתרה כשהם על ראשו.
אכן נקלעה אשתו למצב כלכלי קשה והחליטה למכור את התפילין של רבנו לאדם עשיר, ואכן אותו עשיר שמר על קדושה של התפילין שהיו על ראשו, והרגיש איך שהוא מתעלה ברוחניות בגלל התפילין.
לאחר כמה שנים נגש אל העשיר אדם שהיה מוכר לו סחורתו ושכנע אותו להקשיב לו לעסקה, אבל העשיר דחה את הסוחר כי התפילין היו על ראשו, הסוחר הפציר בו עד שהעשיר נכנע לבקשותיו ושמע על העסקה שהייתה בניהם.
אותו עשיר חזר להתפלל אבל הקדושה של התפילין פרחה לה. אותו עשיר הרגיש שיש מסך של ברזל המפריד בין תפילתו לבין אבינו שבשמים והחליט לבדוק את התפילין אצל סופר סתם. משבדק את התפילין נוכח לדעת שהתפילין ריקות ללא כתב. התפלא מאוד העשיר איך תפילין של הרב ריקות לגמרי.
בלילה התגלה אליו אור החיים ואמר לו: תפילין שלי היו כשרות למהדרין. אתה הוא שפגמת בהם וגרמת לאותיות לפרוח מהם, על ידי היסח הדעת מהם.