להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
דין בכורות בעור הבתים
  ידוע שכל העורות  בהם משתמשים לצורך התפילין חייבים להיות מן המותרים בפיך, ודין זה כולל את העור לצורך הבתים, הרצועות, הפרשיות וכל מה שנצרך להכנת כל הסת"ם.
מכאן שכל עור הבא מן בכור בהמה אסור לשימוש בתפילין, ולכן לכתחילה מן הראוי לברר את המקום שכל  אחד מהעורות מגיעים ממנו אם יש עליהם חשש בכורות, אך אם לפנינו תפילין שלא בררו את מקור העורות אין לפוסלם.
אם לוקחים עורות מבתי שחיטה שיש בהם השגחה שכל הפרות המבכירות נמכרות לגויים הרי הם כשרים לכתחילה, אמנם יש לוודא שאכן המכירה מסודרת עם תעודות המעידות על כל אחת מהבהמות שאינה חשש בכור.