להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
ענייני הקפת גוויל בכתיבת סת"ם
הגמרא במסכת מנחות עוסקת במספר דינים הקשורים לכתיבת פרשיות של תפילין.
אחד הדינים המוזכרים שם הוא כי אות שאינה מוקפת בקלף מארבעת צדדיה - בדרך כלל בשל היותה מחוברת לאות אחרת - פסולה. דין זה מכונה "דין מוקף גוויל". ודין זה נוהג בס"ת ,תפילין, מזוזה ומגילה.
אפשרות נוספת ושכיחה פחות בה נתקלים באות שאינה מוקפת גויל היא, אות שחלק ממנה מגיע לסוף הקלף, לדוגמא אותיות פשוטות (סופיות) שרגלן מגיע לקצה הקלף והאות אינה מוקפת בקלף באותו מקום, כמו גם באות למ"ד שראשה מגיע לקצה הקלף למעלה ואינה מוקפת קלף באותו מקום. 
לעיתים נתקלים גם בקלף שיש בו נקב המשיק לאות וגורם לה להיות ללא היקף גויל. אך ההלכה מבחינה בין המקרים, אם האות היתה מוקפת גוויל מתחילתה ולאחר זמן ניקבה והפכה את האות ללא היקף, במקרה זה ניתן להשאיר את האות כמו שהיא וכשרה, לבין מקרים בהם מתחילת הכתיבה היה נקב בקלף ונכתבה אות שנגעה בנקב, ובמקרה זה האות פסולה וצריכה תיקון.
בכל אופן גם במקרה זה שהאות לא היתה מוקפת גוויל מתחילתה ניתן לתקן ע"י גרירת החלק הצמוד לנקב ולהפוך אותה להיות מוקפת גוויל והאות כשרה.
אם יש ספק מתי נעשה הנקב תולין  שנעשה לאחר הכתיבה וכשר, שהרי אם היה שם נקב בזמן הכתיבה מן הסתם היה מבחין בו הסופר, אלא אם הנקב קטן מאוד שאפשר שלא ראהו הסופר, ולכן מחמירים ומתקנים גם בנקב קטן.