להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
הדיו שבו נכתבות פרשיות התפילין
הלכה למשה מסיני שספרי תורה, תפילין ומזוזות נכתבים אלא  בדיו, ושצבעו יהיה שחור ויהיה מתקיים על הקלף.
המרכיבים של דיו באים מן הצומח והם: עפצים, גומא וקנקנתום. ולא צריך הדיו להיעשות לשמה.
שחרותו של הדיו צריך להיות מתחילת הכתיבה ולא לאחר שמתייבש, היינו מיד בכתיבת האות צריכה להיות ניכרת בצבעה השחור ולא שלאחר זמן כאשר מתייבשת האות צבעה מתכהה ונראה שחור, וזאת מאחר ויש דין של כתיבה כסדרן בתפילין ומזוזות ואם לא תראה האות שחורה בסיום כתיבתה, הוי כתיבה שלא לפי הסדר ופסולה.
לעתים רואים בספרי תורה ישנים שצבע הדיו דואה עם השנים אבל רישומן של האותיות ניכר ותינוק יודע לקרותן, מותר לעבור עם הקולמוס בדיו ולחדש את האותיות, וגם בתפילין ומזוזות כאשר מגלים בבדיקתן בעיה דומה אין בזה כתיבה שלא כסדרן, כיוון שאין כאן כתיבה מחדש אלא שימור הכתיבה שוודאי נראית לתינוק וקוראה כראוי. אבל אם אנו רואים שהאות כולה נעלמה ונשאר מעט אדמומית בצורת האות אזי במקרה זה אין מקום להראות לתינוק ולכן בתפילין ומזוזות לא נתיר לתקן ונפסול.
תיקונים בכתיבת סתם חייבים אף הם להיעשות בדיו כשר ולא בשום צבע שחור אחר, אך תגים או תיקוני תגים התירו פוסקי דורנו אף לכתחילה לתייג בדיו של גרפיקאים באמצעות כלי כתיבה כגון 'רפידוגרף', אך בתנאי שנדע בוודאות מלאה שהדיו בא מן הצומח ועונה לדרישת ההלכה מצד החשש של 'המותר לפיך'.