להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
שאלת תינוק

תניא, אמר ר' מאיר: "כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."

                              עירובין דף י"ג ע"א
 

מתי שואלים שאלת תינוק
הלכה היא בידנו שכל האותיות צריכות להיות ע"פ המסורה אותה קיבלנו מדור לדור.
אם נשתנית צורת אות עד שאינה נראית כלל ממה שקיבלנו ע"פ המסורת והשינוי הינו מהותי, כלומר חסר אבר מן האות, ודאי שהאות פסולה. אך אם יש לנו ספק בצורת האות, דהיינו אנו רואים שצורתה עליה אך אנו מסתפקים אם יש לאות דימיון גם לאות אחרת ולא רק לאות הרצויה לנו, אזיי במקרה זה אנו נדרשים להבחנת תינוק.
הכלל הנקוט בידנו הוא "אם רואים שהאות איבדה צורתה ולא נראית האות הרצוייה לנו ,פוסלים ולא שואלים תינוק, אך אם אנו מסופקים -  שואלים תינוק".
ישנן אותיות שצורתן שונה ממה שתינוק מכיר, לדוגמא: האות 'ח' שיש לה חטוטרת, תינוק אינו מורגל בצורה כזו של אות ולכן מראש לא נשאל אותו. כך גם לגבי האות נו"ן פשוטה (סופית), מאחר והיא נראית כמו האות זי"ן גדולה, לא שייך להראותה לתינוק.

כשיש ספק לגבי תיבה הנראית כשתי תיבות בגלל ריחוק שיש בין שתי אותיות באמצע התיבה, או לחילופין שתי תיבות הסמוכות אחת לשנייה ונראות כתיבה אחת, במקרה זה מראים את השורה לתינוק שיקרא מהסוף להתחלה תיבה אחר תיבה ורואים אם קוראן כתיבה אחת או כשתי תיבות. 
מהו תינוק ומי נכלל בגדר תינוק – ההגדרה של תינוק בהלכה היא – "תינוק דלא חכם ולא טיפש", היינו הילד שאותו צריכים לשאול צריך להיות שמכיר את כל האותיות ואת צורתן ושלא יקרא לאות ברורה בצורתה כאות אחרת, וצריך גם שלא יהיה חריף בשכלו שיבין מדוע שואלים אותו על צורת אות מסויימת ויענה כפי שחושב שיהיו מצפים שיענה, שזהו בדיוק חכם ואינו נכנס לגדר של תינוק שאמור בהלכה.
כל מה שנאמר להראות לתינוק, הוא הדין לגבי תינוקת.
לפני ששואלים תינוק יש לבחון אותו בכמה אותיות לוודא שמכיר היטב את האותיות, ואפילו טוב ללמדו באותן האותיות שרצוננו לשאול שידע איך צריכה להיראות, כמו גם האות שחוששים שנראית כמוה, לדוגמא אם מראים לתינוק 'ו' עם רגל קצרה שמסופקים אם נראית כיו"ד, אז חשוב להראות לו מאותו הכתב גם 'ו' וגם יו"ד.
אין צורך לכסות לתינוק את האותיות שלפני ואחרי האות המסופקת בניגוד לכמה דעות הסוברות שיש לעשות כן. אך במקרים מסויימים חשוב לעשות כן, לדוגמא אם מראים לתינוק אות זי"ן שהגג שלה משמאל מעט ארוכה וחוששים שנראית כמו דל"ת, אזיי במקרה זה נכסה את התגים שלא יבלבלו אותו ויחשוב שהיא חייבת להיות זי"ן היות ויש לה תגים, ולאות דל"ת אין תגים, לכן במקרה כגון זה יש לכסות את התגים.
אין מראים ליותר מתינוק אחד שיכריע בספק, אלא אם כן רואים שהתינוק לא בקיא כל כך וחוששים שאינו בגדר של תינוק לא חכם ולא טיפש.