להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
מהו הקולמוס בו כותבים את הפרשיות
הגמרא במסכת שבת קל"ג ע"ב אומרת: "תניא, זה אלי ואנוהו - התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה וציצית נאה וספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה ובלבלר (סופר סתם) אומן."
צריך להקפיד שיהיה הקולמוס חד ומיושר שתהיה הכתיבה אחידה וחדה, וצריכים לכתוב בקולמוס של קנה או בנוצה.
אף שמעיקר הדין מותר לכתוב בקולמוס של מתכת, רצוי מאוד להקפיד שיהיה עשוי מכל הבא מהחי או מהצומח. אבל מותר לעשות תיקונים בקולמוס של מתכת.
נהגו כיום לתייג לאו דווקא בקנה או בנוצה אלא גם בעט גרפיקאים 'רפידוגרף' מאחר וניתן לשמור על עובי אחיד של התגים , במיוחד כאשר כותבים כתיבה קטנה מאוד לתפילין בעיקר קטנות וכך לשמור שלא יגעו התגים זה בזה.