להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
הגידים בתפילין
בתפילין ישנם שני מקומות בהם נמצא שהגידים ממלאים תפקיד, תפירת התיתורא וקשירת קשר היו"ד של הרצועה.
כאמור את סגירת התיתורא של התפילין אחרי הכנסת הפרשיות עושים באמצעות תפירה ולא בשום דרך אחרת, כמובא בגמרא במס' מנחות "תפירה הוי חיבור ולא דבק הוי חיבור".
את תפירות הבתים חייבים לבצע ע"י "חוט תפירה" הבא מן החי, מאחר ויש צורך שכל האמצעים בהם אנו משתמשים ליצור התפילין חייבים לבוא מהחי, מהפסוק המופיע בפרשיה ראשונה שבתפילין "למען תהיה תורת ה' בפיך..." אין להשתמש אלא בכל מה שמותר להכניס לפינו - חיות ובהמות טהורות.
ולכן, את תפירת הבית של התפילין אנו תופרים מגידים של בהמה טהורה, והתפירות כאמור צריכות להיות בריבוע.
כיום שהבתים מיוצרים מעור אחד ומבהמה גסה, אזיי קל הרבה יותר לשמור על ריבוע התפירות ע"י כך שעושים חריצים בתוך עובי התיתורא העליונה והתחתונה, והגידים בתפירה נכנסים לעומקם של חריצים אלו וכך נשמר הריבוע של התפירות מבלי שיזוזו הגידים כלל.
המקום השני בו אנו משתמשים בגיד, הוא הקשירה וחיזוק של קשר היו"ד בתפילין של יד שיהא צמוד לבית ולא יזוז ממנו כלל, גם לדעת הסוברים שקשר היו"ד חייב לגעת ולהיות צמוד לבית התפילין גם כשהם מונחים בתוך תיק התפילין ולא רק בזמן התפילה.