להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
היכר החריצים 
ארבעת הבתים בתפילין של ראש צריכים להיות פרודים והחריצים ביניהם צריך שיהיו ניכרים עד התפר.
הגמרא במנחות אומרת שהדין של היכר החריצים הוא לעיכובא ואם החריצים אינם ניכרים התפילין אינם כשרות אפילו בדיעבד, ולכן אם ישנם חריצין אבל התכסו ע"י הצבע או הטיח שעל הבתים, יש לתקן ולגרור אותם עד שייראו החריצים מבחוץ. כמו כן אם החריצים נראים לכל גובה הבית ורק בחלק העליון של הבית מכוסה הבית במעט צבע או טיח, יש להסיר אותם עד שייראה החריץ למעלה, ואם החלק התחתון של החריץ התכסה בטיח אפשר להקל בדיעבד אך רצוי גם שם לתקן להיכר החריצים.
כדי שהחריצים יהיו ניכרים מבחוץ אין צורך להשאיר ריווח בין בית לבית , אומנם אם יש רווח קטן בין בית לבית אין בכך חיסרון, אך אם קיים רווח גדול יש בכך חיסרון בריבוע הבית ואין התפילין כשרות, ואפילו אם כאשר מודדים מבחוץ רואים שיש ריבוע אין להכשיר את התפילין.