להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
שרטוט הקלף לפני כתיבת הפרשיות
 הובא במרן שספר תורה, מזוזה ומגילה צריכים שרטוט, ואם נכתבו ללא שרטוט פסולים, ואין תקנה לשרטט לאחר הכתיבה.
לעיתים קורה שיש טעות והסופר מוחק אות או מילה ויחד איתה נמחק השרטוט, יש צורך לשרטט מחדש את מקום התיקון ורק לאחר מכן לכתוב.
הכתיבה צריכה להיות על השרטוט, דהיינו גגות האותיות צריכות להיכתב על השרטוט ולכסות אותו, והאותיות הגדולות כמו 'ע' של 'שמע' או 'ד' של 'אחד' צריכות להיכתב מעל השרטוט, הווי אומר ראשי האותיות נכתבות מעל השרטוט ושאר האות מתחתיו.
וכך כל האותיות 'רבתי' בספר תורה נכתבות ראשיהן מעל השרטוט.
תפילין לא צריכות שרטוט למעט השורה העליונה וכך יודע הסופר ליישר את שאר הכתיבה לפי שורה זו, והמנהג כיום לשרטט את כל השיטות כמו שאר הסתו"מ, והיו מי שאמרו כי אין דין שרטוט בתפילין כיוון שהן סגורות בתוך בתי התפילין ובגלל שאינם גלויים לעין לא נצרך השרטוט.
השרטוט צריך להיות ע"י כלי שחורץ ועושה גומה בקלף וצריך שיהיה עומד לעולם ולא נעלם עם הזמן. ויש להיזהר שהחריץ לא ישאיר סימנים שהרי אז יכול לחבר בין האותיות ולפסול את כל הכתיבה.