להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
מה היא התיתורא ?
התיתורא היא הבסיס הרחב של בית התפילין שעליו מונח הבית.
בתפילין גסות התיתורא היא חלק בלתי נפרד מהבית, דהיינו היא עשוייה מחלק אחד של העור ולא ע"י חלקים המודבקים יחד.
התיתורא העליונה מחוברת לבית ותפקידה של התיתורא התחתונה לסגור את הבית אחרי שהוכנסו לתוכו הפרשיות.
בכדי ליצור עובי מספיק רחב בין שתי התיתורות העליונה והתחתונה מכניסים חתיכת עור נוספת הנקראת 'פיטונג' ובעזרתה מקבלת התיתורא עובי שיוצר לנו את המעברתא – המעבר שדרכו מושחלות הרצועות. בתי תפילין המיוצרים מעור אחד עבה הכולל בתוכו את ה'פיטונג' הוא בית העשוי מקשה אחת ללא צורך בהכנסת חתיכות עור נוספות.
כאשר חתיכת העור שהוספנו בין שתי התיתורות מודבקת לתיתורא העליונה בדבק, יש להקל ולהתיר שהחלק התחתון של הפרשיות ירד למטה ויהיה בחלק הפיטונג, כיוון שאנו מחשיבים אותו כחלק מהתיתורא העליונה. ואם מדביקים את הפיטונג לתיתורא התחתונה והפרשיות יורדות וננכנסות לתוך החלל שלו, התפילין פסולות כיוון שאנו מחשיבים את הפיטונג כחלק של התיתורא התחתונה שאסור שהפרשיות יכנסו לתוכה.