להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
הדבק שבין הבתים 
כידוע, ארבעת הבתים בתפילין של ראש צריכים להיות פרודים עד התפר ללא שום דבק ביניהם.
ישנם סופרים החוששים להיפרדותם של הבתים האחד מהשני במשך הזמן וע"י כך עלולים לאבד את ריבוע הבית, לכן מכניסים מעט דבק בין הבתים על מנת לחזק את החיבור ביניהם ובכך לשמור על הריבוע.
דעת רוב הפוסקים אינה נוחה משיטה זו מאחר והם סוברים שלכל בית מארבעת הבתים צריכה להיות מחיצה משלה וברגע שמדביקים בין המחיצות בדבק אזיי המחיצה ביניהם משותפת ומפסידים ע"י כך את אותה דרישה.
כדי להמנע ממצב שבו הדבק יחשיב את שתי המחיצות כאחת נוהגים לשים מעט מאוד דבק רק בחלק התחתון שבין הבתים כך שכאשר מצמידים את הבתים האחד לשני לא יעלה דבק למעלה יותר כתוצאה מלחץ ההצמדה, ומקפידים לוודא שהפרשיות מוכנסות פנימה לתוך הבית עד סופו והדבק לא יחצוץ בין הפרשיות הסמוכות.
היו מי שהחמירו יותר והקפידו לשים את הדבק רק בחלק התיתורא העליונה ושלא יעלה לתוך חלל הבתים בהצמדתם וכך ייחשבו הבתים ללא דבק כלל ופרודים עד התפר.
כמו כן יש מאוד להקפיד שאם שמים דבק בין הבתים, שלא יגיע עד לכל רוחב וגובה הבית עד לחריץ, מאחר וצריכים החריצים להיות ניכרים הן מלמעלה והן מהצדדים.