להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
כיצד מעובד הקלף שעליו נכתבות פרשיות התפילין
הקלף הוא עור הבהמה שעליו כותבים סת"ם, ועיבוד העורות חייב להיעשות לשמה.
אין כותבים סת"ם אלא על עורות מבהמה חיה ועפות הטהורים ואפילו מנבלות וטריפות שלהם, אבל עורות חיה ועף הטמאים אסור לכתוב עליהם, משום הפסוק: "למען תהיה תורת ה' בפיך" לכן רק מה שמותר לפינו הוכשר לצורך כתיבה.
את עיבוד העורות יש לעשות מעפצים או בסיד שהם חומרים המכווצים את העור ומחזקים אותו, ומשירים מעליו את כל השיער.
ישנן דרגות בקדושה של העורות ולכן עור שעובד לשם קדושת מזוזה לא מועיל לכתוב עליו תפילין או ס"ת, וכן עור מעובד לתפילין לא מועיל לכתוב עליו  ס"ת. אבל אם עובד לקדושה חמורה ניתן לכתוב עליו תפילין או מזוזות.
והיום נוהגים לעבד את העורות עם תנאי שעושה מעבד העורות ואומר ' אני מעבד את העורות לשם קדושת ס"ת ואני מתנה שאוכל לשנותן לכל דבר שארצה' וזהו תנאי שמועיל.

העור בשעת העיבוד נחלק לשניים, החלק החיצוני שהוא לצד השיער נקרא קלף, והפנימי שהוא לצד הבשר נקרא דוכסוסטוס.
כיום לא מחלקים את העור לשניים אלא מגרדים מצד הבשר את כל שכבת הדוכסוסטוס עד שמגיעים לקלף ועליו כותבים בצידו הפנימי.
העור שלא נחלק לשניים הוא הגויל ומצווה לכתוב עליו דווקא ס"ת והוא למצוה מהודר יותר. וכותבים היום ס"ת על קלף.
תפילין נכתבות אך ורק על הקלף בצד שהוא לצד הבשר וזה הלכה למשה מסיני, ומזוזה נכתבת למצווה דווקא על הדוכסוסטוס, אבל מותר לכותבה על הקלף או על הגוויל.