להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
המטלית שכורכין על הפרשיות
לפני הכנסת פרשיות התפילין לתוך הבתים יש צורך לכרוך אותן במטלית (טלאי של קלף).
ע"פ הרמב"ם  היא הלכה למשה מסיני ובהלכות תפילין כתב:
" וכשמכניסין את הפרשיות בבתים שלהם כורכין אותן במטלית ועל המטלית שיער ואחר כך מכניסין אותן בבתיהן.." 
מלשון הרמב"ם מובן שישנן שתי כריכות של שיער עגל על הפרשיות לפני הכנסתן לבתים, אחת על הפרשיה עצמה והשניה כורכין על המטלית. 
המטלית שכורכין צריכה להיות רחבה מספיק כדי שיתכסה כל רוחבה וגובהה של הפרשיה, וכשמכניסים את הפרשיות לתוך הבתים בין של יד ובין של ראש יש צורך להקפיד שתחילת הגלילה תהיה לצד ימין של הקורא כפי שעושים במזוזה שמגלגלים אותה מסוף השורה לתחילתה, ומיד כשפותחים אותה רואים את תחילת השורה.