להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
רצועות התפילין שלנו
את מצות הנחת התפילין אנו מקיימים ע"י רצועות עור העשויות מעור הבהמה ואף הן צריכות להיות שחורות 'הלכה למשה מסיני'.
בתפילין של יד מכניסים את הרצועה לתוך המעברתא ועושים קשר בצורת האות יו"ד, ובתפילין של ראש עושים קשר בצורת האות דל"ת. וכתב מרן בשו"ע : " יכניס הרצועה תוך המעברתא ויעשה קשר כמין דל"ת בשל ראש וכמין יו"ד בשל יד להשלים אותיות שד"י עם השי"ן שבשל ראש"
ישנן שתי שיטות בצורת עשיית הקשר בתפילין של ראש, יש הנוקטים כשיטה שהזכרנו שעושים קשר בצורת האות דל"ת ויש חולקים ועושים קשר מרובע או כפי שהוא נקרא 'קשר הפשוט'. ורצוי שבעניין זה כל אדם ינהג כמנהג אבותיו, וחשוב שמי שלא לא ידוע לו מנהג מיוחד ינקוט דווקא ע"פ השיטה הסוברת כמו השיטה הראשונה ויעשה קשר בצורת האות דל"ת.
גם בצורת קשירת הרצועות לבית בתפילין של יד נוהגים בני עדות אשכנז לכרוך את הרצועה מבחוץ פנימה, וע"פ שיטת ספרד, עדות המזרח וחסידים נהוג לכרוך את הרצועה מבפנים החוצה.
אחת הבעיות שנוצרות למי שנוהג בשיטת אשכנז היא הרחקת קשר היו"ד של הרצועה מהבית בזמן מתיחת הרצועה להידוק הקשר בסיום ברכת 'להניח תפילין', וזוהי בעיה שניסו למצוא לה פתרונות שונים על מנת שאפשר יהיה להשאיר את קשר היו"ד צמוד לבית כאשר מהדקים את הרצועה.  אחד הפתרונות הוא לקשור את היו"ד באמצעות גיד דרך אחד הנקבים שבתיתורא וכך להצמידו באופן קבוע לבית.
בעיה זו אינה קיימת למי שנוקטים בשיטת ספרד, עדות המזרח והחסידים, כיוון שכריכת הרצועה על היד אצלם היא מבפנים החוצה ולכן בהידוק הרצועה מוצמד הקשר בחוזק אל הבית.