להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
חוט התפירה בין הבתים
בתפילין של ראש הפרודים עד התפר יש להעביר גיד (חוט התפירה) בין הבתים לפני הצמדת הבתים אחד לשני בין כל ארבעת הבתים.
אופן העברת הגיד: מעבירים גיד בחלק התחתון של התיתורא העליונה ע"י נקב שעושים צמוד לבית של פרשת 'קדש' לבין הבית של פרשת ו'היה כי יבאך' ומעבירים אותו בין שניהם לפני הצמדתם האחד לשני ושוב מכניסים אותו מהעבר השני לתוך החלל שבין התיתורות ומוציאים אותו בין הבית של פרשת 'והיה כי יבאך' לבין הבית של פרשת 'שמע'  וכך ממשיכים להעביר בין כל שתיים מארבעת הבתים ולאחר שמסיימים את כל ההעברות משתמשים בהמשכו של הגיד לתפירת התיתורא העליונה עם התחתונה.
יש שנהגו שקצהו של הגיד העובר בין הבתים ייראה מבחוץ בקצה החריץ המפריד בין שני הבתים ע"י שלושה נקבים אחרים שעושים בצמוד לכל אחד מהחריצים, ויש שסברו שהגיד צריך להיות מוסתר בתוך התיתורא.
בבתי תפילין שאינם פרודים עד התפר ויש בהם דבק בחלק התחתון של הבית, יש להעדיף ולהעביר את חוט התפירה מעל לדבק ולא בתוך הדבק.