להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
מהו המקום המדויק להנחת התפילין ?


נפסק במרן השו"ע ש"מקום הנחת התפילין של יד בזרוע שמאל בבשר התפוח שבעצם שבין הקובדו ובית השחי, ויטה התפלה מעט לצד הגוף בענין שכשיכוף זרועו למטה יהיו כנגד ליבו, ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך..."
ותפילין של ראש: "מקום הנחתן מהתחלת עיקרי השיער ממצחו עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס, וצריך שיהיה הקשר מאחורי הראש למעלה בעורף.."

האריכו המפרשים בעניין חשיבות המקום בין בתפילין של יד ובין בשל ראש שלא יזוזו ממקומן.
ואומנם ידוע שיש מקום בראש להנחת שני זוגות תפילין, וממה שראינו שבתי התפילין צריכות להיות מונחות במקום בו שמתחילה צמיחת השיער, היינו שורת השיער הראשונה, הכוונה היא לתיתורא (הבסיס) של התפילין ואין הכוונה לבית ממש (הקציצה) המקום בו נמצאות הפרשיות .
ולכן גם אם הבית יהיה מעט למעלה ממקום זה עדיין הוא נמצא במקום ע"פ מה שפסק מרן כפי שאמר "עד המקום שמוחו של תינוק רופס".
כך גם קשר הדל"ת מאחורי הראש שאם יצטרך להניח שני זוגות תפילין , יהיו שני הקשרים אחד מעל השני על שקע עצם הגולגולת.

וכיום נוהגים בני עדות המזרח להניח שני זוגות תפילין רש"י ור"ת יחד, ובני אשכנז נהגו להניחם אחד אחרי השני, ונהרא ונהרא ופשטיה