להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
פרשיות התפילין שלנו
ארבע  הפרשיות שנכתבות ומוכנסות לתוך בתי התפילין הן:
1. "קדש לי כל בכור"  2. "והיה כי יבאך"  3. "שמע ישראל"  4. "והיה אם שמע".
הלכה שספר תורה נכתב על הגויל, תפילין על הקלף, ומזוזה על הדוכסוסטוס, ( שכבת העור הפנימית הדבוקה לקלף שהיא לצד הבשר). ומותר לכתוב ס"ת ומזוזה על הקלף.
לבית התפילין של יד מכניסים קלף אחד שעליו כותבים את כל ארבע הפרשיות בזה אחר זה, ובתפילין של ראש כותבים כל אחת מהפרשיות בקלף נפרד ומכניסים אותה לתוך בית משלה.
אם כתבו את פרשיות התפילין של יד בארבעה קלפים נפרדים יש צורך לחברם ע"י תפירה או הדבקה.
לפני שמכניסים את פרשיות התפילין לתוך הבתים כורכים עליהם שיער עגל ועליהן כורכים מטלית (קלף), לצורך הגנה עליהן,  וכן על מנת לשמור על הפרשיות בעת הוצאתן והכנסתן לצורך בדיקה.
אופן גלילת הפרשיה צריך להיות מסופן לתחילתן בדומה למזוזה, כדי שהקורא את הפרשיה בפתיחתה יוכל לראות את תחילת השורה, כמו כן להלכה ראוי להשאיר מעט קלף חלק לפני הכתיבה בכדי לגלול את החלק הכתוב של הפרשיה.
חשוב מאוד להקפיד שהפרשיות בתפילין של ראש יכנסו לתוך הבית עד סופן ויהיו כולן בתוך החלל של הקציצה ולא ירדו למטה לתוך חלל התיתורא.