להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
ריבוע התפירות
תפירת התיתורא העליונה עם התחתונה בבתי התפילין צריכה להיעשות ע"י גידים מבהמה טהורה.
נוהגים לתפור את התיתורות בשנים עשר תפרים דהיינו עושים שנים עשר נקבים ותופרים שתים עשרה תפירות וחוזרים ותופרים בכיוון ההפוך עוד שתים עשרה תפירות דרך אותם נקבים וכך מתקבלות תפירות רצופות בתיתורא העליונה והתחתונה היוצרות ריבוע סגור.
מכאן מובן שהנקבים צריכים להיות בקווים ישרים בכל ארבע צלעות התיתורא על מנת שיתקבל ריבוע מדוייק בשתיהן, וכן האלכסונים חייבים להיות שווים באורכם. ראוי להקפיד גם על מרחקים שווים בין נקב לנקב משום נוי התפילין.  ואם רואים שאחד הנקבים אינו נמצא בקו אחד עם שאר הנקבים, פירוש הדבר שאין ריבוע תפירות והתפילין אינן כשרות וחייבים לתקנן. 
לכתחילה יש לתפור את הבית עד שלא יחסר חוט תפירה בין נקב לנקב כלל בין למעלה בין למטה, אמנם אם חסר תפר אחד או שניים, כל זמן שאנו רואים שחסר זה הוא בתפירות האמצעיות שבצלעות ולא בזוויות (פינות) הבית ולכן לא מתקלקלת צורת הריבוע אזיי התפילין כשרות ואפשר לברך עליהן עד שמתקנים אותם, אך אם חסרה תפירה באחת הפינות בין למעלה בין למטה ואין ריבוע, התפילין פסולות.