להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
אותיות זעירות ורבתי בכתיבת סת"ם
כידוע, בספרי תורה תפילין ומזוזות ישנן אותיות הכתובות בגודל מיוחד (רבתי וזעירות) בשונה מכל שאר האותיות.
ע"פ רוב הסיבות לכתיבת אותיות אלו הן ע"פ הסוד ולא לכל האותיות ניתנו הטעמים לשינוי גודלן.  

אותיות מוגדלות (רבתי) או זעירות:

בראשית- ספר בראשית, הפסוק הראשון האות הראשונה- ב' רבתי.
בראשית ספר בראשית, פרק ב'פסוק ד'- בהבראם. ה' זעירה.
שמות, פרשת כי תשא, פרק לד' פסוק ז' נצר חסד-נ' רבתי(למנהג תימנים –רגילה).
בראשית, פרשת חיי שרה, פרק כג' פסוק ב' ולבכתה- כ' זעירה.
בראשית, פרשת תולדות, פרק כז' פסוק מו' קצתי-ק' זעירה.
שמות, פרשת כי תשא, פרק לד 'פסוק יד לאל אחר–ר' רבתי .
ויקרא, פרק א' פסוק א -ויקרא' א' זעירה.
ויקרא, פרשת צו, פרק ו' פסוק ב' מוקדה–מ' זעירה(לתימנים-רגילה).
ויקרא, פרשת שמיני, פרק יא' פסוק מב'- גחון ו' רבתי.
ויקרא, פרשת תזריע, פרק יג' פסוק לג'- והתגלח ג' רבתי.
במדבר, פרשת שלח, פרק יד' פסוק יז' –יגדל נא י' רבתי
במדבר, פרשת פנחס, פרק כז' פסוק ה'- משפטן ן' רבתי.
דברים, פרשת האזינו, פרק לב' פסוק יח'- תשי – ת' ש' אותיות רבתי.
דברים, פרשת ואתחנן, פרק ו פסוק '-שמע...אחד- ע' ד' רבתי .
דברים, פרשת ניצבים, פרק כט' פסוק כו'- וישלכם ל' רבתי.
דברים, פרשת האזינו, פרק לב' פסוק ו' הלה' תגמלו ה' רבתי.