להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
נכיר את חלקי התפילין שלנו
מצוות התפילין הינה מצוה אותה אנו מקיימים בכל יום, למעט שבת וחג.
אע"פ שהמצוה הינה יומיומית לא כולנו מכירים את התפילין ואת מרכיביה.
התפילין מורכבות משלושה חלקים: הבית הבולט (קציצה) שבתוכו נמצאות ארבע הפרשיות. החלק השני - התיתורא שהוא הבסיס שעליו יושב הבית, והחלק השלישי הוא המעברתא שלתוכו מושחלות רצועות התפילין.

בתפילין של יד הבית בנוי מחלק אחד ובתוכו מונחת רצועת קלף אחת שעליה נכתבות ארבע הפרשיות, ובתפילין של ראש הבית מורכב מארבעה בתים נפרדים, לתוך כל אחד מהבתים מוכנסת פרשיה בודדת וכל ארבע הפרשיות בתוך ארבעת הבתים, מרכיבים יחדיו את הבית  של ראש, בריבוע.

בדורות הקודמים  כאשר טכנולוגיית ייצור הבתים לא היתה מפותחת די הצורך, בתי התפילין נעשו מעור בהמה דקה - עז, כבש. כיום בזמננו תפילין אלו נחשבים כתפילין שאינן מהודרות. בתי התפילין המיוצרים בדורנו הינם בתים העשויים מעור בהמה גסה - שור, פרה, ותפילין אלו נחשבות לתפילין
מהודרות.