להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני, 
אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."

                              עירובין דף י"ג ע"א
טליתות צמר רחלים
טלית גדול וטלית קטן.
.טלית קטן, הקרויה גם "ארבע כנפות", לובשים בדרך כלל מתחת לבגדים העליונים
טלית גדול, או "טלית" סתם, מתעטפים בה בתפילות הבוקר
.לשיטת האשכנזים והתימנים הש"ץ מתעטף בטלית גם בתפילות אחרות
החיוב בציצית מן התורה הוא בבגד עשוי צמר או פשתן (מנחות ל"ט)
הרי"ף והרמב"ם פסקו שבגד שאינו צמר או פשתן אינו חייב בציצית. מסיבה זו המהדרים
מעדיפים בגד של צמר להטיל בו ציצית.

אצלנו ב'בית התפילין' ניתן להשיג מבחר טליתיות העשויות מצמר רחלים בכל המידות.