להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
בתי התפילין שלנו
בתי התפילין מורכבים משלושה חלקים, הבית הבולט (קציצה) שבתוכו נמצאות ארבע הפרשיות. החלק השני הוא התיתורא והוא הבסיס שעליו יושב הבית, החלק השלישי הוא המעברתא שלתוכו מושחלות רצועות התפילין.
הלכה למשה מסיני שהבית חייב לעמוד בריבוע, וכן התיתורא והתפירות צריכות ריבוע.
בתפילין של יד הבית בנוי מחלק אחד ובתוכו מונחת רצועת קלף אחת שעליה נכתבות ארבע הפרשיות, ובתפילין של ראש הבית מורכב מארבעה בתים נפרדים, ולתוך כל אחד מהבתים מוכנסת פרשיה בודדת וכל ארבע הפרשיות בתוך ארבעת הבתים, מרכיבים יחדיו את הבית  של ראש, בריבוע.

בדורות הראשונים כאשר טכנולוגיית ייצור הבתים לא היתה מפותחת די הצורך בתי התפילין נעשו מעור בהמה דקה - עז, כבש. כיום בזמננו תפילין אלו נחשבים כתפילין שאינם מהודרים. בתי התפילין המיוצרים בדורנו הינם בתים העשויים מעור בהמה גסה - שור, פרה, ותפילין אלו נחשבים לתפילין מהודרים.

בתים מעור בהמה דקה
את הבתים לתפילין מעור בהמה דקה מייצרים ע"י חתיכות עור דקות (קלף), את חתיכות העור חותכים באופן שאפשר יהיה לקפל אותן , קיפולים אלה נבנים כך שמתקבל בסופו של  דבר בית בצורת ריבוע המורכב מארבע תאים השווים ברוחבם וכאשר מצמידים אותם האחד לשני מתקבל ריבוע שלם השווה באורכו ורוחבו . גובהו של הבית אינו חשוב לעניין הריבוע והוא יכול להיות קטן או גדול מאורך צלעותיו האחרות.

בתים מעור בהמה גסה
יצור בתי התפילין העשויות מעור בהמה גסה החל לפני כמאה וחמישים שנה ותהליך יצור הבתים מיוחס לגאון ר' נתנאל תפילינסקי זצ"ל.  שיטת ייצור הבתים היא שלוקחים גוש עבה של עור בהמה גסה - שור או פרה, חלק זה נלקח בד"כ מהלחי של הבהמה שבו יש עובי  המספיק לצורך עשיית הבית, או לחילופין לוקחים יריעה גדולה מבטן הבהמה ואותה מקפלים מספר קיפולים עד שמתקבל העובי הדרוש. גוש זה מוכנס לתוך דפוס מתכת שבו ישנן ארבע בליטות בגודל המתאים להכנסת הפרשיות. העור והדפוס נלחצים במשך זמן  תוך כדי ייבוש העור ולאחר שמתקבלת צורה כללית של ארבעת החללים עוברים לעיבוד כללי של צורת ריבוע הבית. תהליך זה יכול להימשך עד עשרה חודשים על מנת שהבית יהיה חזק לאורך שנים רבות.
צפיה בתפריט הסרטונים תמחיש טוב יותר את כל התהליך.