להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
ריבוע התיתורא
כשם שבתי התפילין  שבתוכם נמצאות הפרשיות צריכים לעמוד בריבוע, כך התיתורא שהיא הבסיס  הרחב שעליו מונח הבית  צריך גם הוא להיות בריבוע אורכו כרוחבו.
בדין ריבוע  התיתורא נכללים שני חלקי התיתורא - העליונה והתחתונה. כאשר סוגרים את התיתורא התחתונה לאחר הכנסת הפרשיות יש לוודא שהסגירה הינה הרמטית  והחריץ המחבר ביניהן  סגור לחלוטין ואין בו כחגירת ציפורן שאם לא כן אין ריבוע תיתורא באותה נקודת גובה. כמו כן חשוב לשים לב כי בחריצים שבהם עוברות התפירות, הן בתיתורא העליונה והן בתחתונה - יהיו החריצים בריבוע סגור ולא יהיה אחד מהחריצים מפולש שמגיע עד שפת התיתורא ויפסול את אותה צלע מלעמוד בריבוע עם שאר צלעות התיתורא, מאחר ונוצר חריץ בדופן התיתורא.
אם התיתורא אינה מקשה אחת כולה והוכנסה חתיכת עור נוספת (פיטונג) שהודבקה לעליונה, חובה לוודא שגם היא אינה בולטת לצדדים ואינה חורגת בדפנותיה לכל גובה התיתורא.