להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
ספר תורה אשכנזי
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל...."
מצוות כתיבת ספר תורה

אחת מ-תרי"ג מצוות שבתורה היא מצוות כתיבת ספר תורה, שנאמר: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל..."
המצווה מן המובחר שכל אחד יכתוב בעצמו את הספר, אך מאחר ואין כל אדם בקי בהלכות כתיבת סת"ם ולא כל אחד יודע לכתוב את האותיות כתיקנן, נפסק שכל ששוכר לו סופר שיכתוב לו ספר תורה וקוצב לו דמים שכר על עבודתו, נמצא כאילו כתבו.
אם קונה ספר תורה מן המוכן, יש שאמרו שלא יצא בזה ידי חובת מצוות הכתיבה ונחשב כחוטף מצווה מן השוק, אבל אם קנה ספר שלא נשלמה מלאכת הכתיבה והושארו מספר אותיות שיש להשלימן והקונה מסיים את מלאכת הכתיבה, הוי כמי שכתבו ויוצא חובת המצווה.